kospeta

perkhidmatan

PERKHIDMATAN KOSPETA

PRODUK PEMBIAYAAN

KOSPETA Menawarkan Pelbagai Produk Pembiayaan Untuk Anggota Yang Memenuhi Syarat.

Skim Pembiayaan Peribadi Al-Tawarruq (Berjamin)

Pembiayaan boleh diberi bagi tujuan yang berfaedah atau mustahak sahaja sehingga RM80,000 dengan tempoh bayaran balik 120 bulan.

Pembiayaan Kecemasan Tanpa Penjamin (TPTP)

Pembiayaan ini mewajibkan peminjam mencarum kepada Tabung Pinjaman Tanpa Penjamin dengan pembiayaan tidak melebihi RM5,000 dan tempoh bayaran balik tidak melebihi 36 bulan.

Pembiayaan 90% Modal Yuran

Pembiayaan sehingga 90% dari jumlah yuran terkumpul anggota, tidak memerlukan apa-apa cagaran atau penjamin dengan tempoh bayaran balik tidak melebihi 120 bulan.

Pembiayaan Kecemasan

Pembiayaan ini memerlukan penjamin dengan jumalah pembiayaan tidak melebihi RM5,000 dan tempoh bayaran balik tidak melebihi 36 bulan.

Pembiayaan Barang Pengguna

Jumlah pembiayaan tertakluk kepada harga barang dengan tempoh bayaran balik tidak melebehi 120 bulan.

Pembiayaan Pelancongan

Jumlah pembiayaan tertakluk kepada harga pakej pelancongan dengan tempoh bayaran balik tidak melebehi 60 bulan.

Pembiayaan Barangan Elektrik/Perabut

Jumlah pembiayaan tertakluk kepada harga barang dengan tempoh bayaran balik tidak melebehi 120 bulan.

Pembiayaan Hartanah (Tanah)

Jumlah pembiayaan sehingga RM100,000 dengan tempoh bayaran balik tidak melebehi 120 bulan.

Pembiayaan Barang Kemas

Jumlah pembiayaan pembelian barang kemas sehingga RM20,000 dengan tempoh bayaran balik tidak melebehi 84 bulan.

Pembiayaan Hartanah (Rumah)

Jumlah pembiayaan sehingga RM70,000 dengan tempoh bayaran balik tidak melebehi 120 bulan.

Pembiayaan Pelaburan

Jumlah pembiayaan sehingga RM50,000 dengan tempoh bayaran balik tidak melebihi 120 bulan.

Pembiayaan IPTA/IPTS

Jumlah pembiayaan sehingga RM5,000 dengan tempoh bayaran balik tidak melebihi 24 bulan.

Pembiayaan Komputer

Jumlah pembiayaan tertakluk kepada harga barang dengan tempoh bayaran balik tidak melebihi 24 bulan.

Pembiayaan Perayaan

Jumlah pembiayaan sehingga RM4,000 dengan tempoh bayaran balik tidak melebihi 36 bulan.

l

Pembiayaan Persekolahan

Jumlah pembiayaan sehingga RM2,000 dengan tempoh bayaran balik tidak melebihi 24 bulan.

Pembiayaan Perayaan TPTP

Jumlah pembiayaan sehingga RM4,000 dengan tempoh bayaran balik tidak melebihi 36 bulan.

Pembiayaan Kereta

Jumlah pembiayaan pembelian kereta sehingga RM50,000 dengan tempoh bayaran balik tidak melebehi 72 bulan.

Pembiayaan Motosikal

Jumlah pembiayaan tertakluk kepada harga motosikal dengan tempoh bayaran balik tidak melebehi 48 bulan.

9 + 8 =

HUBUNGI

KOPERASI KOSPETA MALAYSIA BERHAD

 

Hubungi KOSPETA Melalui E-Mail, Telefon, Fax atau Jemput Datang Ke Ibu Pejabat Kami.

kospeta66@gmail.com

Whatsapp: 011-5762 4018
Tel: 03-4050 6656

 

IBU PEJABAT

Lot 15-1, Level 15, Menara Sentul

No. 86, Jalan Sentul

51100 Kuala Lumpur.