kospeta

jawatankuasa 

JAWATANKUASA KECIL

JAWATANKUASA KECIL PENGURUSAN ORGANISASI, SUMBER MANUSIA, RISIKO & KOMPETENSI

Ahli-Ahli Jawatankuasa Kecil

 • PENGERUSI – YBhg. Datuk Hj. Azih bin Muda, PJN, DPSM, JMW,PPN, PJK, PLB, PKP
 • SETIAUSAHA – Tn. Hj. Adnan bin Mat, JMW, AMW, BKM
 • AJK – Encik Ramli bin Kalil, BKT, PJK
 • AJK – Tn. Hj. Ibrahim bin Awang
 • AJK – Dr. Hj. Soeb bin Pawi, AMN
 • AJK – Tn. Hj. Saleem bin Sulaiman, AMN, BCM, PPN, PKT, PJK
 • AJK – Tn.Hj. Abd Rahim bin Mahad, AMN, PMC, PJK

Skop Dan Tanggungjawab

 • Bertanggungjawab kepada pengurusan Organisasi KOSPETA
 • Urusan perjawatan
 • Pengurusan prestasi dan kompetensi
 • Kenaikan pangkat
 • Tatatertib
 • Kemudahan dan anugerah
 • Penguatkuasaan undang-undang/Akta/Peraturan/UUK/Aturan & Garis Panduan
 • Kajian dan semakan undang-undang
 • Kesan risiko keatas aktiviti
 • Lain-lain yang berkaitan ditentukan oleh Anggota Lembaga

JAWATANKUASA KECIL PERNIAGAAN, PELABURAN, PELANCONGAN & TUGAS-TUGAS KHAS

Ahli-Ahli Jawatankuasa Kecil

 • PENGERUSI – YBhg.Datuk Hj Azih bin Muda, PJN, DPSM, JMW, PPN, PJK, PLB, PKP
 • SETIAUSAHA -Tn. Hj. Adnan bin Mat, JMW, AMW, BKM
 • AJK – Encik Ramli bin Kalil, BKT, PJK
 • AJK – Tn. Hj. Pissal bin Abu, BKM, PJK, PPL
 • AJK – Tn. Hj. Ibrahim bin Talib, PPN
 • AJK – Tn. Hj. Abd Rahim bin Mahad, AMN, PMC, PJK
 • AJK – Encik Muhamad bin Saad, PJK, PJM

Skop Dan Tanggungjawab

 • Memutuskan apa-apa cadangan berkaitan perniagaan dan pelaburan
 • Melaksanakan cadangan aktiviti sepertimana kehendak Undang-undang Kecil
 • Menimbang dan meluluskan segala urusan yang berkaitan pinjaman pengguna dan urusniaga KOSPETA
 • Membincang,menimbang,mengkaji dan mengesyorkan peluang perniagaan baru
 • Mengkaji skop dan had pelaburan koperasi
 • Merancang program pelancongan dan usahasama
 • Cadangan pemilikan dan penjualan aset
 • Lain-lain yang ditetapkan oleh Anggota Lembaga

JAWATANKUASA PENTADBIRAN, KEWANGAN, TEKNOLOGI MAKLUMAT & HAL EHWAL WANITA

Ahli Jawatankuasa Kecil

 • PENGERUSI – YBhg. Datuk Hj. Azih bin Muda, PJN, DPSM, JMW, PPN, PJK, PLB, PKP
 • SETIAUSAHA – Encik Ramli bin Kalil, BKT, PJK
 • AJK – Tn. Hj. Ibrahim bin Awang
 • AJK – Tn. Hj. Mohd Faizi bin Hj. Aznam, PPN
 • AJK – Tn. Hj. Saleem bin Sulaiman, AMN, BCM, PPN, PKT, PJK
 • AJK – Pn. Hjh. Mariah bt Ahmad
 • AJK – Dr. Hj. Soeb bin Pawi, AMN

Skop Dan Tanggungjawab

 • Membincang dan mengambil tindakan berkaitan pengurusan sumber manusia
 • Latihan, kemajuan kerjaya, peningkatan produktiviti,kreativiti & inovasi
 • Menimbang keanggotaan baru KOSPETA
 • Program pengkomputeran,ICT dan pembangunan data
 • Pembangunan web dan maklumat kospeta
 • Pembangunan sistem ICT
 • Pengurusan kewangan dan bajet
 • Pemantauan prestasi kewangan dan hutang koperasi
 • Penyata bulanan, tahunan dan laporan kemajuan
 • Pengurusan kewangan tabung dan aktiviti
 • Pengurusan akaun
 • Pengurusan sewa
 • Semua transaksi berkaitan kewangan
 • Menyediakan program pembangunan wanita dalam gerakan koperasi
 • Lain-lain yang ditetapkan oleh Anggota Lembaga

JAWATANKUASA PEMBIAYAAN DAN KREDIT

Ahli Jawatankuasa Kecil

 • PENGERUSI – YBhg. Datuk Hj. Azih bin Muda, PJN, DPSM, JMW, PPN, PJK, PLB, PKP
 • SETIAUSAHA -Tn. Hj. Ibrahim bin Talib, PPN
 • AJK – Encik Ramli bin Kalil, BKT, PJK
 • AJK – Tn. Hj. Adnan bin Mat, JMW, AMW, BKM
 • AJK – Tn. Hj. Pissal bin Abu, BKM, PJK, PPL
 • AJK – Tn. Hj. Abd Rahim bin Mahad, AMN, PMC, PJK
 • AJK – Encik Muhamad bin Saad, PJK, PJM

Skop Dan Tanggungjawab

 • Menimbang permohonan menjadi anggota baru, pinjaman anggota dan wargakerja
 • Mengkaji dan melaporkan kedudukan hutang waham (NPL)
 • Membincangkan prosedur dan syarat-syarat pinjaman dan proses berkaitan dengannya
 • Memperaku cadangan penambahbaikan aktiviti kredit koperasi
 • Pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang dan garis panduan
 • Lain-lain tugas yang ditentukan oleh Anggota Lembaga

PENDIDIKAN, PENYELIDIKAN, PENERBITAN DAN PROMOSI (4P)

Ahli-Ahli Jawatankuasa Kecil

 • PENGERUSI – Tn. Hj. Pissal bin Abu, BKM, PJK, PPL
 • SETIAUSAHA – Pn. Hjh. Mariah bt Ahmad
 • AJK – Encik Muhamad bin Saad, PJK, PJM
 • AJK – Tn. Hj. Mohd Faizi bin Hj. Aznam, PPN
 • AJK – Tn. Hj. Ibrahim bin Talib, PPN

Skop Dan Tanggungjawab

 • Kajian beban tugas oleh pegawai dan wargakerja
 • Merancang program kursus,latihan wargakerja, Anggota Lembaga dan anggota
 • Melaksanakan aktiviti R&D
 • Menyediakan pelbagai pelan untuk peningkatan keyakinan anggota dan wargakerja
 • Pengurusan manual prosedur kerja dan fail meja
 • Merangka pelan strategik KOSPETA
 • Menyediakan majalah,buletin,siaran dan promosi
 • Pelaksanaan SOP dan KPI
 • Lain-lain yang ditetapkan oleh Anggota Lembaga

HUBUNGI

KOPERASI KOSPETA MALAYSIA BERHAD

Isikan Nama, E-Mail Anda dan Mesej Pendek atau Pertanyaan Anda, Kami akan Menghubungi Anda Secepat Yang Mungkin.

 

7 + 15 =

HUBUNGI

KOPERASI KOSPETA MALAYSIA BERHAD

 

Hubungi KOSPETA Melalui E-Mail, Telefon, Fax atau Datang Sendiri Ke Ibu Pejabat Kami.

kospeta66@gmail.com

Tel: 03-61366097, 03-61360564, 03-61271465
Faks: 03-61384463

 

IBU PEJABAT

No. 10 & 12 Tingkat 1, Jalan 6/3A

KM12 Jalan Ipoh Pusat Bandar Utara

68100 Kuala Lumpur.