kospeta

jawatankuasa 

JAWATANKUASA KECIL SESI 2020/2021

JAWATANKUASA PENGURUSAN ORGANISASI, PENTADBIRAN & PERJAWATAN, RISIKO, INOVASI DAN KOMPETENSI

Ahli-Ahli Jawatankuasa Kecil

 • PENGERUSI JK- YBhg. Datuk Hj. Azih bin Muda, PJN, DPSM, JMW,PPN, PJK, PLB, PKP, BJCC
 • SETIAUSAHA JK – Tn. Hj. Adnan bin Mat, JMW, AMW, BKM
 • AJK – Tn. Hj. Ibrahim bin Awang, PIS II
 • AJK – Tn. Hj. Saleem bin Sulaiman, AMN, BCM, PPN, PKT, PJK
 • AJK – Tn.Hj. Abd Rahim bin Mahad, AMN, PMC, PJK
 • AJK – En. Ahmad Letfi bin Saad, BCK
 • AJK – Puan Nor Zarina Wati binti Kamis

Skop Jawatankuasa

 • Bertanggungjawab kepada pengurusan organisasi KOSPETA, kursus dan latihan
 • Urusan perjawatan
 • Pengurusan prestasi & kompetensi
 • Kenaikan pangkat
 • Tatatertib data
 • Kemudahan & anugerah
 • Penguatkuasaan Undang-Undang/Akta/Peraturan/UUK/Aturan & Garis Panduan
 • Kajian & semakan undang-undang
 • Kesan Risiko ke atas aktiviti
 • Lain-lain yang berkaitan ditentukan oleh Lembaga

 

  JAWATANKUASA PELABURAN, PELANCONGAN, PROMOSI & TUGAS-TUGAS KHAS

  Ahli-Ahli Jawatankuasa Kecil

  • PENGERUSI JK – YBhg. Datuk Hj Azih bin Muda, PJN, DPSM, JMW, PPN, PJK, PLB, PKP, BJCC
  • SETIAUSAHA JK -Tn. Hj. Adnan bin Mat, JMW, AMW, BKM
  • AJK – Tn. Hj. Ibrahim bin Awang PIS II
  • AJK – Tn. Hj. Ibrahim bin Talib, PPN
  • AJK – Tn. Hj. Saleem bin Sulaiman, AMN, BCM, PPN, PKT, PJK
  • AJK – En. Muhamad bin Saad, PJK, PJM
  • AJK – Tuan Sr. Dr. Haji Soeb bin Pawi AMN, MRISM, MMPIFM

  Skop Jawatankuasa

  • Memutuskan apa-apa cadangan berkaitan perniagaan dan pelaburan
  • Melaksanakan cadangan aktiviti seperti mana kehendak undang-undang Kecil
  • Menimbang dan meluluskan segala urusan yang berkaitan pinjaman pengguna dan urusniaga KOSPETA
  • Membincang,menimbang, mengkaji dan mengesyorkan peluang perniagaan baru
  • Mengkaji skop dan had pelaburan koperasi
  • Merancang program pelancongan
  • Cadangan pemilikan dan penjualan aset
  • Lain-lain yang ditetapkan oleh Anggota Lembaga

  JAWATANKUASA PEMBANGUNAN & PEMAJUAN PROJEK, KEWANGAN, TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN HAL EHWAL WANITA

  Ahli Jawatankuasa Kecil

  • PENGERUSI JK – YBhg. Datuk Hj. Azih bin Muda, PJN, DPSM, JMW, PPN, PJK, PLB, PKP, BJCC
  • SETIAUSAHA JK – Tn. Hj. Ibrahim bin Awang, PIS II
  • AJK – Tn. Hj. Adnan bin Mat, JMW, AMW, BKM
  • AJK – Tn. Dr. Hj. Soeb bin Pawi, AMN, MRISM, MMPIFM
  • AJK – Encik Muhamad bin Saad, PJK, PJM
  • AJK – En. Mohd Zaki bin Ahmad
  • AJK – Puan Nor Zarina Wati binti Kamis

  Skop Jawatankuasa

  • Membincang & mengambil tindakan berkaitan pengurusan sumber manusia
  • Latihan, kemajuan kerjaya, peningkatan produktiviti, kreativiti & inovasi
  • Menimbang keanggotaan baru KOSPETA
  • Program pengkomputeran, ICT & pembangunan
  • Pembangunan web & info KOSPETA
  • Pembangunan sistem ICT
  • Pengurusan kewangan & bajet
  • Pemantauan prestasi kewangan & hutang koperasi
  • Penyata bulanan, tahunan & laporan kemajuan
  • Pengurusan kewangan tabung & aktiviti
  • Pengurusan akaun
  • Semua transaksi berkaitan kewangan
  • Pengurusan sewa
  • Menyediakan program pembangunan wanita dalam gerakan
  • Lain-lain yang ditetapkan oleh Anggota Lembaga

   

   JAWATANKUASA PEMBIAYAAN, KREDIT, KEAHLIAN, PENDIDIKAN, PENERBITAN DAN PENYELIDIKAN

   Ahli Jawatankuasa Kecil

   • PENGERUSI JK – YBhg. Datuk Hj. Azih bin Muda, PJN, DPSM, JMW, PPN, PJK, PLB, PKP, BJCC
   • SETIAUSAHA JK – Tn. Hj. Ibrahim bin Awang, PIS II
   • AJK – Tn. Hj. Adnan bin Mat, JMW, AMW, BKM
   • AJK – Tn. Hj. Pissal bin Abu, BKM, PJK, PPL
   • AJK – Tn. Hj. Abd Rahim bin Mahad, AMN, PMC, PJK
   • AJK – En. Mohd Zaki bin Ahmad

   Skop Jawatankuasa

   • Menimbang permohonan pinjaman anggota & wargakerja
   • Mengkaji & melaporkan kedudukan hutang saham
   • Membincangkan prosedur, syarat-syarat  pinjaman & proses berkaitan dengannya
   • Memperaku cadangan penambahbaikan aktiviti kredit koperasi
   • Pemantauan & penguatkuasaan undang-undang dan garis panduan
   • Lain-lain tugas yang ditentukan oleh Anggota Lembaga
   • Kajian beban tugas pegawai & wargakerja KOSPETA
   • Melaksanakan aktiviti Research & Development (R&D)
   • Menyediakan pelbagai pelan untuk peningkatan keyakinan anggota & wargakerja
   • Mengurusan Manual Prosedur Kerja & Fail Meja
   • Merangka Pelan Strategik KOSPETA
   • Menyediakan Majalah, Buletin, Siaran & Promosi
   • Perlaksanaan SOP & KPI
   • Lain-lain yang ditetapkan oleh Anggota Lembaga

    JAWATAN KUASA PAJAK GADAI ISLAM (AR-RAHNU)

    Ahli-Ahli Jawatankuasa Kecil

    • PENGERUSI JK – YBhg. Datuk Hj. Azih bin Muda, PJN, DPSM, JMW, PPN, PJK, PLB, PKP, BJCC
    • SETIAUSAHA JK – Tn. Hj. Adnan bin Mat, JMW, AMW, BKM
    • AJK – Tn. Hj. Ibrahim bin Awang, PIS II
    • AJK – Tn. Hj. Ibrahim bin Talib, PPN
    • AJK – Tn Hj Pissal bin Abu, BKM, PJK, PPL
    • AJK – En. Ahmad Letfi bin Saad

    Skop Jawatankuasa

    • Mengendalikan Pajak Gadai Islam Ar-Rahnu
    • Merancang aktiviti berkenaan Pajak Gadai Islam
    • Mengawal selia dan memastikan keselamatan Pajak Gadai Islam sentiasa diutamakan tertakluk kepada Undang-undang Kecil dan Aturan

    JAWATANKUASA BANGUNAN BAHARU

    Ahli Jawatankuasa Kecil

    • PENGERUSI JK – YBhg. Datuk Hj Azih bin Muda, PJN, DPSM, JMW, PPN, PJK, PLB, PKP, BJCC
    • SETIAUSAHA JK -Tn. Hj. Adnan bin Mat, JMW, AMW, BKM
    • AJK – Tn. Hj. Ibrahim bin Awang, PIS II
    • AJK – Tn. Hj. Saleem bin Sulaiman, AMN, BCM, PPN, PKT, PJK
    • AJK – Tn. Dr. Hj. Soeb bin Pawi, AMN
    • AJK – TN. Hj. Pissal bin Abu, BKM, PJK, PPL

    Skop Jawatankuasa

    • Mencadangkan kepada Lembaga penempatan pejabat dan kakitangan bersesuaian di bangunan pejabat Koperasi Kospeta Malaysia Berhad termasuk penyediaan keperluan ruang, perbincangan bilik mesyuarat utama, kecil dan bilik latihan/kursus.
    • Mencadangkan kepada Lembaga keperluan mengadakan pantri di unit pejabat mengikut kesesuaian.
    • Bertanggungjawab membincangkan bersama PMC dan Interior Designer mengenai keperluan semasa Koperasi (keperluan jangka panjang bagi penempatan pegawai dan kakitangan dalam pejabat.
    • Mencadangkan keperluan bersesuaian sebagai sebuah organisasi termasuk bilik server, penggunaan internet, penggunaan alat multimedia, screen projector, TV, monitor, dan alat-alat siar raya.
    • Mencadangkan penggunaan peralatan kamera litar tertutup (CCTV)
    • Mencadangkan dan membincangkan penggunaan “Smart Office” dan “Green Office”.
    • Membincangkan cadangan bilik kebal di unit Ar-Rahnu termasuk menyediakan ruang pameran
    • Mencadangkan penggunaan ruang untuk bilik fail rekod dan dokumentasi.
    • Mencadangkan keperluan galeri KOSPETA termasuk menyediakan keperluan peralatan yang berkenaan.
    • Bertanggungjawab mencadangkan ruang yang maksimum untuk tujuan pejabat dan operasi.
    • Mencadangkan keperluan ruang rehat dan penginapan transit jika perlu.

     

    7 + 4 =

    HUBUNGI

    KOPERASI KOSPETA MALAYSIA BERHAD

     

    Hubungi KOSPETA Melalui E-Mail, Telefon, Fax atau Datang Sendiri Ke Ibu Pejabat Kami.

    kospeta66@gmail.com

    Whatsapp: 011-5762 4018
    Tel: 03-6127 2892, 03-6136 6109
    Faks: 03-6138 4463

     

    IBU PEJABAT

    No. 10 & 12 Tingkat 1, Jalan 6/3A

    KM12 Jalan Ipoh Pusat Bandar Utara

    68100 Kuala Lumpur.