kospeta

keanggotaan

KEANGGOTAAN KOSPETA

KEISTIMEWAAN

Setiap anggota KOSPETA boleh meneruskan keanggotaan di dalam koperasi walaupun sudah bersara.

Boleh mengeluarkan simpanan sebanyak 80% selepas bersara dengan menikmati kemudahan yang sedia ada sebagai anggota (dalam persaraan).

Dan berbagai-bagai lagi faedah seperti berikut!

Kemudahan Pembiayaan

Koperasi Telah Menyediakan 18 Jenis Pembiayaan Disediakan Untuk Kemudahan Anggota.

Dividen Tahunan

Pemberian Dividen Untuk Anggota Setiap Tahun.

]

Khairat Kematian

Sumbangan Khairat Kematian Untuk Anggota dan Kelaurga Terdekat.

Dermasiswa

Sumbangan Untuk Anak-Anak Anggota Yang Cemerlang Dalam Pelajaran.

Latihan Dan Kursus

Latihan Dan Kursus Untuk Anggota Di MKM dan ANGKASA.

Elaun Anggota

Elaun Kepada Anggota Yang Memperkenalkan Anggota Baru.

Syarat Untuk Menyertai KOSPETA

Setiap kakitangan tetap Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) layak memohon menjadi anggota:

  • Majlis Bandaraya
  • Majlis Perbandaran
  • Majlis Daerah

Syarat Untuk Menyertai KOSPETA

Setiap kakitangan tetap konsortium pengambilalihan atau penswastaan di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) juga layak untuk memohon menjadi anggota:

  • Alam Flora Sdn Bhd
  • Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK)
  • Southern Waste Management (SWM)
  • E- Idaman

 

 

Perkara

2014

2015

2016

2017

2018

Bilangan Anggota 9075 8431 8087 7818 7934
Bilangan Perwakilan 73 73 88 88 80

Bilangan Anggota

Jumlah anggota KOSPETA setakat 31 Disember 2018 ialah seramai 7,934 orang.

3 + 3 =

HUBUNGI

KOPERASI KOSPETA MALAYSIA BERHAD

 

Hubungi KOSPETA Melalui E-Mail, Telefon, Fax atau Jemput Datang Ke Ibu Pejabat Kami.

kospeta66@gmail.com

Whatsapp: 011-5762 4018
Tel: 03-6127 2892, 03-6136 6109
Faks: 03-6138 4463

 

IBU PEJABAT

No. 10 & 12 Tingkat 1, Jalan 6/3A

KM12 Jalan Ipoh Pusat Bandar Utara

68100 Kuala Lumpur.