Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad

Koperasi yang dianggotai oleh Wargakerja Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), IWK, Alam Flora, Southern Waste Management (SWM) dan e-Idaman telah sekali lagi diangkat ke kedudukan INDEKS 100 KOPERASI TERBAIK.

Di mana KOSPETA telah berada pada pencapaian terbaik di tangga Ke-29 daripada lebih 14,000 koperasi di Malaysia dan di tangga Ke-15 di Wilayah Persekutuan.

SYABAS KOSPETA!

Semoga Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad akan terus unggul untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada anggota-anggotanya.

Datuk Haji Azih Muda, Pengerusi

faedah

Faedah Anggota

Pembiayaan

Terdapat 18 jenis Pembiayaan yang disediakan oleh koperasi untuk kemudahan anggota-anggota.

Dividen

Dividen pada kadar yang menarik diagih-agihkan kepada anggota setiap tahun.

Dermasiswa

Sumbangan Dermasiswa untuk setiap anak anak anggota yang cemerlang di dalam peperiksaan utama persekolahan.

Latihan dan Kursus

Anggota berpeluang untuk menjalani kursus anjuran Koperasi KOSPETA, Institut Koperasi Malaysia (IKKM) dan ANGKASA.

Khairat Kematian

Sumbangan Khairat Kematian untuk anggota dan keluarga terdekat seperti isteri/suami, anak dan ibubapa.

Elaun Khas Mencari Anggota

Elaun untuk anggota yang memperkenalkan angggota baru kepada koperasi.

Kepimpinan

Pengurusan

Kewangan

Aset

Keanggotaan

Kelayakan

Perkhidmatan

Pembiayaan

Muat Turun

Borang

Sertai Koperasi KOSPETA Berhad

KOSPETA TERUS MAJU

Semua Wargakerja Tetap PBT, Alam Flora, Indah Water, SWM dan e-Idaman layak untuk MEMOHON sebagai anggota KOSPETA bagi menikmati berbagai kemudahan pembiayaan dan faedah kebajikan.

Muat turun Borang Keanggotan KOSPETA anda sekarang.

Menabunglah Untuk Hari Tua

5 + 14 =

HUBUNGI

KOPERASI KOSPETA MALAYSIA BERHAD

 

Hubungi KOSPETA Melalui E-Mail, Telefon, Fax atau Datang Sendiri Ke Ibu Pejabat Kami.

kospeta66@gmail.com

Whatsapp: 011-5762 4018
Tel: 03-6127 2892, 03-6136 6109
Faks: 03-6138 4463

 

IBU PEJABAT

No. 10 & 12 Tingkat 1, Jalan 6/3A

KM12 Jalan Ipoh Pusat Bandar Utara

68100 Kuala Lumpur.